Can thiệp trẻ chậm nói, trẻ 2 tuổi chưa nói được phụ huynh cần cho con đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng và tiến hành cho con can thiệp sớm, tránh cho con sử dụng các thiết bị điện tử ti vi.

Xem chi tiết

Học gia sư buổi tối. Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ được thành lập 2009 đến nay không ngừng phát triên chọn lọc gia sư giỏi được phụ huynh học sinh an tâm tin tưởng.

Xem chi tiết

Học gia sư vật Lý, Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ được thành lập 2009 đến nay không ngừng phát triên chọn lọc gia sư giỏi được phụ huynh học sinh an tâm tin tưởng.

Xem chi tiết

Học gia sư cấp 2. Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ được thành lập 2009 đến nay không ngừng phát triên chọn lọc gia sư giỏi được phụ huynh học sinh an tâm tin tưởng.

Xem chi tiết

Học gia sư toán học. Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ được thành lập 2009 đến nay không ngừng phát triên chọn lọc gia sư giỏi được phụ huynh học sinh an tâm tin tưởng.

Xem chi tiết

Học gia sư tại nhà. Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ được thành lập 2009 đến nay không ngừng phát triên chọn lọc gia sư giỏi được phụ huynh học sinh an tâm tin tưởng

Xem chi tiết

Giáo viên dạy đàn guitar tại nhà, Guitar cổ điển (Classical), Guitar hòa tấu, Guitar đệm hát. Với sứ mệnh đào tạo giáo dục Nghệ Thuật tiêu chuẩn Quốc tế, giáo trình bộ môn Guitar được giáo viên soạn phù hợp với hệ thống quốc tế ABRSM (Asociated Board of the Royal Schools of Music).

Xem chi tiết

Can thiệp trẻ chậm phát triển. Giáo viên khoa tâm lý giáo dục sẽ can thiệp cho trẻ tại nhà, Phụ huynh cần cho con can thiếp ở lứa tuổi nhỏ để đạt được kết quả tốt nhất.

Xem chi tiết
090 333 1985