Học đàn organ tại nhà, giáo viên chuyên giảng dạy Organ tốt nghiệp tại Nhạc Viện HCM, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Học Viện Âm Nhạc Huế,... phụ huynh học viên chọn giáo viên phù hợp tại ứng dụng " gia sư dạy kèm" kết nối người dạy và học.

Xem chi tiết

Học đàn Piano tại nhà HCM, giáo viên chuyên giảng dạy Piano tốt nghiệp tại Nhạc Viện HCM, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Học Viện Âm Nhạc Huế,... phụ huynh học viên chọn giáo viên phù hợp tại ứng dụng " gia sư dạy kèm" kết nối người dạy và học.

Xem chi tiết

Học đánh đàn guitar tại nhà. giáo viên chuyên giảng dạy guitar tốt nghiệp tại Nhạc Viện HCM, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Học Viện Âm Nhạc Huế,... phụ huynh học viên chọn giáo viên phù hợp tại ứng dụng " gia sư dạy kèm" kết nối người dạy và học.

Xem chi tiết

Học đàn guitar cơ bản tại nhà, giáo viên chuyên giảng dạy guitar tốt nghiệp tại Nhạc Viện HCM, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Học Viện Âm Nhạc Huế,... phụ huynh học viên chọn giáo viên phù hợp tại ứng dụng " gia sư dạy kèm" kết nối người dạy và học.

Xem chi tiết

Học ielts một kèm một, Phụ huynh chọn gia sư phù hợp với ứng dụng công nghệ 4.0 " gia sư dạy kèm", ứng dụng là nơi kết nối giữa giáo viên và người học đã có mặt tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Học kèm tiếng Trung tại nhà, giáo viên chuyên môn giỏi, nhiệt tình, tận tâm, dạy các kỹ năng nghe nói đọc viết, dạy cho học sinh sinh viên hoặc người đi làm áp dụng vào thực tế công việc

Xem chi tiết

Học kèm Autocad tại nhà, dạy kèm autocad cho học sinh, sinh viên hoặc người đi làm, 90% là thực hành, giáo viên dạy dễ hiểu làm được ngay từng buổi học.

Xem chi tiết

Dạy kèm lập trình tại nhà, dạy kèm lập trình cho học sinh, sinh viên hoặc người đi làm, học viên có thể chọn gia sư dạy lập trình phù hợp tại ứng dụng " gia sư dạy kèm"

Xem chi tiết

Dạy kèm Access tại nhà, trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ sắp xếp gia sư là giáo viên chuyên giảng dạy môn tin học access, phụ huynh- học viên có thể chon gia sư dạy access phù hợp, thông tin gia sư được cập nhật đầy đủ. Dạy access cho học sinh và người đi làm...

Xem chi tiết
090 333 1985