Cần gia sư AutoCad 3D tại Bình Dương
Mã lớp: 2250

giáp danh Thủ Đức , học viên 58 tuổi

 • Tạo lúc: 14:40 07.03.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: GX13 Khu BigC Dĩ An, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: từ 19h đến 21h
 • Môn học:
  • AutoCAD098 707 5826