Cần gia sư do bài văn sử địa cho học sinh lớp 7 tại quận 12 (dạy theo sách giáo khoa)
Mã lớp: 975

học sinh trung bình,

 • Tạo lúc: 20:03 05.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: từ 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Văn lớp 7098 707 5826