Cần gia sư môn asp.net tại quận 10
Mã lớp: 979

học để làm đồ án cho tháng 3 năm sau, học viên 15 tuổi

 • Tạo lúc: 10:07 06.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10 (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 5: từ 18h đến 21h
  • Thứ 7: từ 13h đến 17h
  • Chủ nhật: từ 7h đến 10h
 • Môn học:
  • Lập trình ASP.NET090 333 1985