Cần gia sư môn Autocad tại Bình Tân
Mã lớp: 967

học viên bên xây dựng

 • Tạo lúc: 10:13 05.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Chung cư Lê Thành, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2: từ 8h đến 11h
  • Thứ 3, Thứ 5: từ 8h đến 11h, từ 13h đến 19h
  • Thứ 4, Thứ 6: từ 13h đến 19h
 • Môn học:
  • AutoCAD098 707 5826