Cần gia sư môn AutoCad tại Hà Nội
Mã lớp: 1713

học để Vẽ xây dựng

 • Tạo lúc: 08:25 15.02.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: từ 8h đến 10h
 • Môn học:
  • AutoCAD098 707 5826