Cần gia sư môn Guitar tại Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 5313

gần trường quốc tế Nam Sài Gòn, thời gian sắp xếp

  • Tạo lúc: 10:17 11.11.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826