Cần gia sư môn Lý lớp 10 tại Củ Chi
Mã lớp: 2200

rảnh các ngày từ 18h30

  • Tạo lúc: 00:07 14.03.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
  • Tuần học 1 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Hà Duy Phiên, ấp 4a, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Lý Lớp 10098 707 5826