Cần gia sư môn Organ tại Đà Lạt (Học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 1624

học viên 40 tuổi

 • Tạo lúc: 14:45 11.02.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: Học Viện Lục Quân Đà Lạt, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: từ 19h đến 20h
 • Môn học:
  • Đàn Organ098 707 5826