Cần gia sư môn Piano 8 tuổi tại Nha Trang
Mã lớp: 1612

học thứ 3,7 hoặc thứ 2,6: 18h30

  • Tạo lúc: 08:34 11.02.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Lộ Trạch, Phước Long, Nha Trang (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826