Cần gia sư môn Tiếng Việt cho người Hàn tại quận 4 (giao tiếp bằng Tiếng Hàn)
Mã lớp: 2252

học viên 24 tuổi

 • Tạo lúc: 07:53 14.03.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 7 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Tất cả các ngày trong tuần: từ 10h đến 12h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt cho người nước ngoài098 707 5826