Cần gia sư môn Toán, Lý lớp 6 tại quận 6
Mã lớp: 978

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 08:45 06.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Gia Phú, phường 3, quận 6, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: từ 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Lý lớp 6
  • Toán lớp 6098 707 5826