Cần gia sư Saxophone tại Thanh Xuân, Hà Nội
Mã lớp: 5374

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 13:08 13.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Thanh Xuân, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 3: từ 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826