Cần sinh viên dạy toán, tiếng việt cho bé lớp 1 tại Quận 1
Mã lớp: 547

Cần sinh viên tận tâm nhiệt tình bé học hơi yếu

 • Tạo lúc: 20:19 06.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: từ 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1098 707 5826