Gia sư môn đàn guitar từ cơ bản cho người lớn tại quận Phú Nhuận
Mã lớp: 635

Rảnh các buổi từ 17 giờ 30, ưu tiên nữ

  • Tạo lúc: 14:55 08.11.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Trường Sa, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826