Tìm gia sư môn báo cáo Thuế tại quận 1
Mã lớp: 633

học thứ 3: 18h30

 • Tạo lúc: 14:30 27.02.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1 (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 3: từ 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Kế toán098 707 5826