Tìm gia sư môn Guitar tại Huế (học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 638

học viên chưa có đàn

  • Tạo lúc: 17:49 08.11.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Hương Vĩnh, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826