Tìm gia sư môn Harmonica tại Đà Nẵng
Mã lớp: 643

học vien 25 tuổi , học phí gửi theo buổi

 • Tạo lúc: 09:24 09.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Chương Dương, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7: từ 12h đến 14h, từ 18h đến 21h
  • Thứ 3, Thứ 6: từ 12h đến 14h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica


Gia sư Chuyên môn