Tìm gia sư môn Tiếng Anh tại Vũng Tàu
Mã lớp: 647

học sinh trường Kim Đồng học yếu Tiếng Anh

 • Tạo lúc: 16:57 09.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: từ 8h đến 11h, từ 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 8098 707 5826