Cần 1 bạn nữ đàn Violin kết hợp với 1 guitar tại quầy baz của Khách sạn tại Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 4712

  • Học phí : 1,300,000/Buổi

thứ 7: 19h30 - 21h30, có nghỉ 2 lần, mặc áo dài, hoặc váy kéo violin

  • Tạo lúc: 17:02 10.07.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (3 giờ/buổi)
  • 50 học viên
  • Địa điểm dạy: Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826