Cần gia môn Sáo Trúc tại Lý Tự Trọng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã lớp: 5396

học viên 23 tuổi, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 09:11 14.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lý Tự Trọng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 15h đến 16h
 • Môn học:
  • Sáo Trúc098 707 5826