Cần gia sư cho 2 học viên lớp 9, lớp 11 tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11617

bé lớp 11 mất căn bản, học cơ bản, học lực trung bình

 • Tạo lúc: 18:10 08.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Hóa lớp 11
  • Hóa lớp 9
  • Lý lớp 11
  • Lý lớp 9
  • Toán lớp 11
  • Toán lớp 9098 707 5826