Cần gia sư cho 3 tuổi bị chậm nói tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9000

giảm chú ý, ngày 15/6 bắt đầu học

 • Tạo lúc: 11:17 05.06.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đinh Đức Thiện, ấp 3, Bình Chánh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 19h đến 20h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói098 707 5826