Cần gia sư cho 3 tuổi bị chậm nói tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9000

 • Học phí : 200,000/Buổi

bé có giảm chú ý

 • Tạo lúc: 09:58 09.10.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đinh Đức Thiện, ấp 3, Bình Chánh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 19h đến 20h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói098 707 5826