Cần gia sư cho bé 3 tuổi bị chậm nói tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13839

bé bị rối loạn ngôn ngữ, có tăng động nhẹ

  • Tạo lúc: 18:39 04.11.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Đình Kiên, Tân Nhật, Bình Chánh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trẻ chậm nói098 707 5826