Cần gia sư cho bé 3 tuổi bị chậm nói tại Đông Anh, Hà Nội
Mã lớp: 13983

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 15:33 16.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói098 707 5826