Cần gia sư cho bé 4 tuổi bị chậm nói tại Hòa Vang, Đà Nẵng
Mã lớp: 12337

Gia sư vui vẻ, tập và rèn nói cho cháu tự nói được, trẻ hiền và nghe lời, gần 4 tuổi, học tại nhà gia sư cho thuận tiện Cần tập trẻ chậm nói tình trạng trẻ gần 4 tuổi, chỉ tự phát âm được vài từ, nói theo tốt hơn, rất biết nghe lời và hơi nhút nhác với người lạ

 • Tạo lúc: 11:24 21.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (45 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Chùa Bảo Tịnh, Hòa Ninh, Đường 602, Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 19h
  • Chủ nhật: 8h đến 9h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói098 707 5826