Cần gia sư cho bé 4 tuổi chậm nói tại Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (học nhà giáo viên)
Mã lớp: 6350

có tăng động, giảm chú ý

 • Tạo lúc: 14:35 11.10.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói098 707 5826