Cần gia sư cho bé 5 tuổi tại Chợ Yên, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
Mã lớp: 5420

bé chậm nói, ko tăng động,

 • Tạo lúc: 09:06 15.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Chợ Yên, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói098 707 5826