Cần gia sư cho bé lớp 1 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 6567

chùa Long Tuyền, Hội An, Quảng Nam

 • Tạo lúc: 19:04 22.10.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Chùa Long Tuyền, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1098 707 5826