Cần gia sư cho bé lớp 1 tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 8538

 • Học phí : 1,200,000/Tháng

đến cầu Hà Ra

 • Tạo lúc: 18:37 13.04.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: tổ 14, Cồn Dê, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1098 707 5826