Cần gia sư cho bé lớp 5 tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18606

 • Học phí : 2,400,000/Tháng

học thứ 2, 3, 5: 18h30, 19h00

 • Tạo lúc: 09:13 21.03.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường 11, khu dân cư Conic, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5098 707 5826