Cần gia sư cho bé lớp 5 tại Tây Lộc, Huế
Mã lớp: 1192

Thứ 3,5: 17h30, qua tết tây học, học sinh trường Thuận Lộc

  • Tạo lúc: 15:13 02.01.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Quyền, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh lớp 5098 707 5826