Cần gia sư cho bé lớp 6 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 10068

bé học lớp 6 dạy theo thời khóa biểu, học thứ 2,3,4,5,6: 18h30

 • Tạo lúc: 18:01 05.09.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Thánh Tông, An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Lý lớp 6
  • Toán lớp 6098 707 5826