Cần gia sư cho bé lớp 6 tại Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 21434

 • Học phí : 3,000,000/Tháng

học tại nhà gia sư, ăn uống tắm rửa tại nhà gia sư rồi kiểm tra bài

 • Tạo lúc: 19:02 31.01.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Lý lớp 6
  • Toán lớp 6098 707 5826