Cần gia sư cho bé lớp 9, lớp 4 tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 17662

chủ yếu dạy bé lớp 9

 • Tạo lúc: 15:37 23.11.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: đường 2 tháng 9, 809 Hai Tháng ChínPhường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Hóa lớp 9
  • Lý lớp 9
  • Tiếng Việt lóp 4
  • Toán lớp 4
  • Toán lớp 9098 707 5826