cần gia sư dạy kèm bé lớp 3 tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11661

- Lớp 3 ( 1 bé trai học trường Quốc Tế Việt Úc- Chương trình Cambridge) - Môn: Báo bài ( Chủ yếu là Toán khoa học toàn bằng tiếng anh ! - Ưu tiên GV có chuyên ngành tiếng Anh dạy trường quốc tế Cambride - học thứ 2,4,6: 19h30

 • Tạo lúc: 00:42 13.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Văn Mại, phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Tiếng Anh lớp 3098 707 5826