Cần gia sư dạy kèm môn Lý lớp 10 tại Hà Đông, Hà Nội
Mã lớp: 12646

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 20:20 12.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 1 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Lý Lớp 10098 707 5826