Cần gia sư dạy kèm tiếng Đức tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 14569

có thể học nhà gia sư

 • Tạo lúc: 21:31 22.02.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 9h đến 13h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826