Cần gia sư dạy lập trình game - HỌC Online
Mã lớp: 18775

học viên 25 tuổi, học viên sử dụng python để code

 • Tạo lúc: 19:25 30.03.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: HỌC Online (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 20h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình Game098 707 5826