Cần gia sư dạy lập trình Linux tại Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã lớp: 17956

  • Học phí : 400,000/Buổi

học viên là sinh viên

  • Tạo lúc: 19:32 26.12.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826