Cần gia sư dạy lập trình PHP tại Bình Thạnh
Mã lớp: 12468

 • Học phí : 250,000/Buổi

học viên đã học được 2 tháng về lập trình php, muốn làm trên phần mềm của học viên , học viên 35 tuổi học viên cần học lập trình PHP fullstack, bao gồm cả frontend và backend.

 • Tạo lúc: 16:02 30.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình web PHP098 707 5826