Cần gia sư dạy maths, science lớp 7 - HỌC Online
Mã lớp: 14981

 • Học phí : 4,800,000/Tháng

Học sinh trường Việt Úc

 • Tạo lúc: 09:12 11.04.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 4 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: HỌC online (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Maths
  • Science
  • Toán lớp 7098 707 5826