Cần gia sư dạy môn ielts tại Nha Trang
Mã lớp: 3127

Dự định thi ielts 6.5, trình độ khoảng 4.5

 • Tạo lúc: 21:52 23.04.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Trung Trực, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 22h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh098 707 5826