Cần gia sư dạy môn Lý lớp 12 tại Nha Trang
Mã lớp: 2590

Học sinh học khá

 • Tạo lúc: 11:21 27.03.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phú Ân Nam 2, Diên An, Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Lý lớp 12098 707 5826