Cần gia sư dạy toán, tiếng việt lớp 5 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 3965

Bé lớp 4 lên lớp 5

 • Tạo lúc: 15:15 25.12.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường Tống Văn Sương, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 19h đến 21h
  • Thứ 7: 9h đến 17h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5098 707 5826