Cần gia sư kèm bé lớp 4 tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11094

 • Học phí : 1,000,000/Tháng

25 Đường Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tạo lúc: 09:30 23.11.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 8h đến 12h
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Tiếng Việt lóp 4
  • Toán lớp 4098 707 5826