Cần gia sư môn Autocad tại Hà Nội
Mã lớp: 8704

học viên là người đi làm rồi, học để vẽ lĩnh vực nội thất, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 08:46 08.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Lưu Khánh Đàm, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 20h
  • Chủ nhật: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • AutoCAD098 707 5826