Cần gia sư môn Autocad tại Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã lớp: 5079

học viên 35 tuổi, muốn Vẽ 3D từ cơ bản

 • Tạo lúc: 11:05 29.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • AutoCAD098 707 5826