Cần gia sư môn Bóng rổ tại Hoàng Mai, Hà Nội
Mã lớp: 8181

Gia sư thuê sân, Học viên chịu phí sân

 • Tạo lúc: 15:39 02.03.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật: 7h đến 17h
  • Thứ 5: 8h đến 17h
 • Môn học:
  • Bóng rổ098 707 5826